Vrijwilligerswerk met schildpadden in de Sierra Nevada de Santa Marta

Wat ga je doen?

Monitoring tijdens het broedseizoen van de zeeschildpadden in het noordoosten van de Magdalena tussen nationaal park en rio Don Diego

Er zijn 4 soorten zeeschildpadden, Eretmochelys imbricata, Dermochelys coracea, Caretta Caretta en Chelonia mydas hebben, maar deze arribaciones zijn in toenemende mate gevaarlijk zijn voor deze schildpadden als gevolg van voortdurende inter- cceptance deze plunderaars door de ei-jagers en te vangen. Het is daarom noodzakelijk is strategische projecten en continue controle voeren bij te dragen aan de overleving van deze soorten.

Ook workshops en milieubewustzijn is 1 van de onderdelen van het vrijwilligerswerk. Dit wordt gedaan op scholen met armek kinderen, vissers en een aantal huisvrouwen.

DOELSTELLING:

Evalueer de activiteit van zeeschildpadden nestelen in het gebied, gezien het aantal vrouwelijke arribantes per soort, het aantal broedsels, aantal behaalde baby’s, uitkomstsucces tarieven en nood-missie, samen met de uitvoering van de beheersmaatregelen zoals verplaatsing van nesten naar aangrenzende plaatsen of kinderdagverblijven-res als het risico dat zij onderworpen zijn.

Vrijwilligerswerk heeft alleen betrekking op de indiening, de onderhoudskosten voor rekening van de deelnemer.

Het Seizoen begint 01 mei en eindigt op 30 Sep-tember, 2012

KANDIDAAT-PROFIEL

Een student of professional.

 De mogelijkheid om samen te werken en samen te werken.

 Je kunt je aanpassen aan ruwe werkomstandigheden in het veld.

 Een goede lichamelijke conditie

M inimaal een maand kunnen werken in het project

EISEN

 Curriculum Vitae of CV.

 Foto gescand recente pasfoto kleur.

 Sollicitatiebrief

 Kopie van id of paspoort

 Reisverzekering

 Vaccinatie tegen gele koorts en tetanus.

 medisch attest waaruit blijkt dat in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 tel. nummer voor noodgevallen.

 Informatie allergieën of chronische ziekten